Regler

Från den 1 juni 2007 gäller nya regler för skrotning av uttjänta bilar. Systemet med skrotningsavgifter och premier togs bort. Bilskrotningsfonden avvecklades. Reglerna för producentansvar för bilar och för bilskrotningsverksamhet är i bruk sedan den 1 juni 2007.

Reglerna innebär bland annat att det alltid ska vara gratis att lämna sin uttjänta bil hos producenten eller dennes representant. Bilproducent är den som yrkesmässigt tillverkar bilar i Sverige eller yrkesmässigt importerar bilar till Sverige. Producenterna är skyldiga enligt lagstiftningen att inrätta mottagningsplatser. Du kan också lämna in din bil till en bilskrotare som inte är ansluten till bilproducenterna. Bilskrotare/oberoende skrotningsanläggningar är inte skyldiga att ta emot din bil avgiftsfritt och avgifter kan tillkomma på vissa anläggningar. Vi på Svenska Bilcenter hämtar din bil helt gratis!

När du lämnar din bil till oss på Svenska Bilcenter ska du ha med dig det senaste utfärdade registreringsbeviset den gula delen (del 2). Om en annan person lämnar in bilen åt dig, krävs en fullmakt. När du lämnar in din bil skall ett mottagningsbevis skrivas på, som producenten/bilskrotare sedan skickar in till Transportstyrelsen. Bilen avregistreras sedan i Bilregistret.